Vulvovagi

Category Archives: Food

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi et fermentum mauris, ut hendrerit nisl. Suspendisse eget volutpat felis. Aliquam vitae commodo felis. Curabitur nec leo erat.

Liệu pháp ozone ngăn chặn sự khởi phát của loạn sản ở chuột chuyển gen HPV16

Một phân tích hiệu quả và an toàn tiền lâm sàng trên HPV 16 Liệu pháp ozone ngăn chặn sự khởi phát của loạn sản ở chuột chuyển gen HPV16 1. Giới thiệu Nhiễm vi rút u nhú ở người (HPV) có nguy cơ cao, thường gặp nhất là chủng HPV 16, nó có liên […]

error: