Vulvovagi

Category Archives: Lifestyle

E-Cadherin – Protein giúp biểu mô hóa chính xác

E-cadherin là một thành phần quan trọng của các điểm nối kết dính, không thể thiếu trong quá trình kết dính tế bào và duy trì kiểu hình biểu mô của tế bào. Liên kết E-cadherin đồng tính giữa các tế bào rất quan trọng trong việc làm trung gian ức chế sự tăng sinh tiếp […]

Liệu pháp ozone ngăn chặn sự khởi phát của loạn sản ở chuột chuyển gen HPV16

Một phân tích hiệu quả và an toàn tiền lâm sàng trên HPV 16 Liệu pháp ozone ngăn chặn sự khởi phát của loạn sản ở chuột chuyển gen HPV16 1. Giới thiệu Nhiễm vi rút u nhú ở người (HPV) có nguy cơ cao, thường gặp nhất là chủng HPV 16, nó có liên […]

error: