Vulvovagi

Một phân tích hiệu quả và an toàn tiền lâm sàng trên HPV 16

Liệu pháp ozone ngăn chặn sự khởi phát của loạn sản ở chuột chuyển gen HPV16

1. Giới thiệu

Nhiễm vi rút u nhú ở người (HPV) có nguy cơ cao, thường gặp nhất là chủng HPV

16, nó có liên quan đến sự phát triển của ung thư vùng sinh dục và ung thư hầu họng.

Gần đây, liệu pháp ozone đã được báo cáo là có hiệu quả đáng kể đối với khối u

VX2 ở thỏ, do vi rút gây u nhú ở thỏ cottontail gây ra. Nghiên cứu này nhằm mục

đích xác định xem liệu kết quả tương tự có thể thu được ở chuột chuyển gen HPV16

hay không, có thể mở đường cho các lựa chọn điều trị mới chống lại các bệnh ung

thư do HPV gây ra.

 

Những con chuột cái 20 tuần tuổi đã chuyển gen HPV16 và loại hoang dã được tiêm

vào màng bụng với O3 / O2 (80mL / kg, với nồng độ 50μg / mL O3), mỗi ngày một

lần, trong 5 ngày liên tiếp. Những con vật được hiến tế khi được 25 tuần tuổi, và các

mẫu da được phân tích mô học để nghiên cứu sự tiến triển của khối u. Các mẫu máu

và cơ quan nội tạng được sử dụng để nghiên cứu các thông số độc học.

 

85,7% chuột chuyển gen trong nhóm không được điều trị có biểu hiện tổn thương

da loạn sản, so với 28,6% chuột được điều trị bằng O3. Điều này có liên quan đến

việc giảm rõ rệt tình trạng viêm da liên quan đến những tổn thương đó. Không có

thay đổi đáng kể nào được quan sát thấy trong bất kỳ thông số độc học nào. Những

kết quả sơ bộ này ủng hộ giả thuyết rằng liệu pháp O3 có hiệu quả chống lại các tổn

thương do vi rút u nhú gây ra, đặc biệt đối với những tổn thương do vi rút nguy cơ

cao phổ biến nhất, HPV16 gây ra. Các nghiên cứu sâu hơn là cần thiết để xác nhận

các cơ chế gây ra những ảnh hưởng này

 

2. Thảo luận:

toàn trong mô hình của chúng tôi, đặc biệt liên quan đến tình trạng yếu gan và

lách cụ thể của dòng chuột của chúng tôi.

chặn sự tiến triển của các tổn thương liên quan đến HPV từ giai đoạn tăng sản

sang giai đoạn loạn sản.

 

phụ ở dòng chuột này và đối với các điều kiện thí nghiệm hiện tại. Quan trọng là,

liệu pháp này đã ngăn chặn một phần sự tiến triển của tổn thương tăng sản thành

loạn sản, cho thấy nó có thể có hiệu quả chống lại các tổn thương do HPV gây ra.

Cần có các nghiên cứu sâu hơn để xác nhận các cơ chế miễn dịch liên quan đến quá

trình này, cũng như kiểm tra khả năng của liệu pháp O3 trong việc gây ra sự thoái

triển (thay vì ngăn chặn sự tiến triển) của các tổn thương do HPV gây ra.

 

Tác giả:

C. Peironea, V.F. Mestrea, b, B. Medeiros-Fonsecaa,b, B. Colaçoa,c, M.J. Piresa,b, T. Martinsa,b, R.M. Gil da Costaa,d,e, M.J.Neuparthf,g, R. Medeirose,h,i,j, M.M.S.M. Bastosd, J.A. Marques-Magallanesk, P.A. Oliveiraa,b