Vulvovagi

Nghiên cứu lâm sàng: So sánh Stable Ozonides trong Vitamin E Acetate với Corticosteroid trong điều trị bệnh Lichen xơ hóa bao quy đầu: Đánh giá tác dụng chống viêm

 

Bối cảnh: Lichen sclerosus (LS) là một bệnh lý về da không rõ căn nguyên có thể xảy ra ở bao quy đầu. Nên sử dụng corticosteroid tại chỗ, nhưng chúng có thể có tác dụng phụ.

Mục tiêu: Chúng tôi nhằm so sánh tác dụng của ozonide với vitamin E acetate (OZOILE) so với thuốc corticoide tại chỗ ở trẻ em cắt bao quy đầu.

Phương pháp: 20 trẻ cắt bao quy đầu được điều trị trước phẫu thuật: 10 trẻ bôi kem OZOILE và 10 trẻ bôi mometasone furoate 0,1% mỗi ngày một lần trong 7 ngày. Mười bệnh nhân phù hợp với độ tuổi bị LS của bao quy đầu mà không có bất kỳ phương pháp điều trị nào được chọn làm đối chứng. Mức độ phiên mã của các cytokine chống viêm và chống viêm và e-cadherin được đánh giá ở những vùng da bị cắt bỏ bằng qRT-PCR. Kết quả: OZOILE và điều trị tại chỗ steroid tạo ra sự tái tạo tương tự về nồng độ mRNA TNF-α và IL-1β ở những bệnh nhân có LS khi so sánh với những bệnh nhân không được điều trị (p <0,001). Điều trị bằng OZOILE và steroid gây ra sự gia tăng mức sao chép IL-13 và e-cadherin trong bao quy đầu của bệnh nhân bị ảnh hưởng bởi LS so với bao quy đầu không được điều trị (p <0,001).

Kết luận: Trên cơ sở dữ liệu sinh hóa của chúng tôi, một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có thể hữu ích để xác minh tác dụng lâm sàng thực tế của OZOILE như là phương pháp điều trị thay thế corticosteroid ở trẻ em bị ảnh hưởng bởi LS của bao quy đầu.